Barfota versus skodd - med fokus på den friska hästhoven

Johansson, Eva, 2017. Barfota versus skodd : med fokus på den friska hästhoven. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH)

https://stud.epsilon.slu.se/10476/11/johansson_e_170717.pdf   

Skoningsperiodens inverkan på rörelseasymmetrier hos häst


Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciencesn ändra denna exempeltext.

 http://stud.epsilon.slu.se/9535/  


Gotland ponies on extensive pastures – a welfare assessment.

Börjesson, Mathilda, 2015. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health http://stud.epsilon.slu.se/7753/1/Borjesson_M_150325.pdf  

Kraftfoder kan hämma prestationen.

A forage-only diet alters the metabolic response of horses in
training. A. Jansson- and J. E. Lindberg....Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural Sciences, SE-750 07 Uppsala, Sweden.

http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FANM%2FANM6_12%2FS1751731112000948a.pdf&code=c2b9ed68c851f2a19ea5e022a6df2e32
.

 Meticillin-resistent Staphylococcus aureus hos häst

Karlsson, Nathalie, 2015. djurhälsopersonalens roll för att undvika vidare spridning. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Clinical Sciences

http://stud.epsilon.slu.se/8274/11/karlsson_n_150707.pdf

Täckets påverkan på hästens rullnings- och sociala putsningsbeteenden.

Höglund, Sandra, 2015First cycle, G2E. Skara:
SLU, Dept. of Animal Environment and Health

http://stud.epsilon.slu.se/8420/1/Hoglund_S_150824.pdf

Strålbenshälta hos häst - vilka är de genetiska faktorerna bakom detta hälsoproblem?

Lindholm, Jasmine, 2015. Strålbenshälta hos häst - vilka är de genetiska faktorerna bakom detta hälsoproblem?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics


http://stud.epsilon.slu.se/8023/7/lindholm_j_150611.pdf

Munkpeppar - är det försvarbart att använda på problemston och vid Ekvin Cushing’s sjukdom?

van Rooijen, Mimmi, 2015. Munkpeppar - är det försvarbart att använda på problemston och vid Ekvin Cushing’s sjukdom?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

http://stud.epsilon.slu.se/7807/17/van_rooijen_m_150420.pdf

Tiludronsyra till häst

Storm, Emma, 2015. Tiludronsyra till häst : farmakologi och terapeutiska effekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

http://stud.epsilon.slu.se/7908/11/storm_e_150526.pdf

The Effects of Three Shoeing Methods on Hoof Growth and Health in Horses

Amanda Morris

B.S., University of Connecticut, 2008

http://digitalcommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1837&context=gs_theses

Endogent förhöjda plasmakortisolnivåer vs fång

Dahlberg, Angelika, 2015. Endogent förhöjda plasmakortisolnivåer vs fång. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences


http://stud.epsilon.slu.se/7852/7/dahlberg_a_150420.pdf

Grovfoder till hästar – hur inverkar olika konserveringsmetoder på hästens digestion?

Jonna Paananen
Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, 477 Uppsala 2014

http://stud.epsilon.slu.se/6937/1/paananen_j_140626.pdf

Ligghall för utegångsdjur – En sammanställning och analys av domar i djurskyddsärenden som handlar om ligghall till utegångsdjur åren 2007-2013

Lindström Johansson, Louise, 2014. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Environment and Health

http://stud.epsilon.slu.se/7494/1/Lindstrom_Johansson_L_141118.pdf

Orsaker till kolik hos häst

Edstam, Linnea, 2014.
First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management

http://stud.epsilon.slu.se/7557/ 
 

Hästar som utför vävning

Katarina Johansson
Linneuniversitetet
Grundnivå biologi
VT2013

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:767046/FULLTEXT01.pdf

Rörelseaktivitet i tre olika inhysningssystem för häst

Gulbrandsen, Kristine, 2014. Rörelseaktivitet i tre olika inhysningssystem för häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

http://stud.epsilon.slu.se/7245/7/gulbrandsen_k_140909.pdf

En metodutvärdering av pulsparametrar och beteenderegistrering i samband med utfodring av häst

Andersson, Sara, 2014. En metodutvärdering av pulsparametrar och beteenderegistrering i samband med utfodring av häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

http://stud.epsilon.slu.se/7388/17/andersson_s_141006.pdf

Omvårdnad av hästar med mugg för att undvika omotiverad antibiotikaanvändning

Tållheden, Annikki, 2014. Omvårdnad av hästar med mugg för att undvika omotiverad antibiotikaanvändning. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

http://stud.epsilon.slu.se/7470/1/Tallheden_A_141105.pdf

Skillnader mellan länsstyrelser – takhöjd för häst

Mårtensson, Gabriella, 2014
First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

http://stud.epsilon.slu.se/7064/1/Martensson_G_140807.pdf

 

Rörelseasymmetrier hos hästar i trav – en biologisk variation eller hälta?

Lundgren, Sofie, 2014. Rörelseasymmetrier hos hästar i trav – en biologisk variation eller hälta?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences.

http://stud.epsilon.slu.se/6514/7/lundgren_s_140320.pdf

Utfodring av hästar i Sverige 2011

Nyman, Camilla

Second cycle, A2E. Uppsala: 2013 SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

http://stud.epsilon.slu.se/6306/7/nyman_c_131209.pdf

Djuromvårdnad vid fång, bärrandsröta och spiktramp hos häst

Hector, Elinor
First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health 2013

http://stud.epsilon.slu.se/6293/1/Hector_E_131125.pdf

TANDVÅRDENS BETYDELSE FÖR HÄSTENS ANVÄNDNING OCH HÄLSA

Hanna Görgård och Ebba Tham
Examinator: Veterinär, Per Michanek
Sveriges lantbruksuniversitet

LTJ-fakulteten Alnarp 2007

http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00001736/01/811105_2007_22.pdf

Stereotypier hos häst

Johansson, Caroline, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

http://stud.epsilon.slu.se/6039/7/johansson_c_130912.pdf

Förbättrad omvårdnad med sårprodukt av mjölksyrabakterier och honung, för hästar med muggliknande sår

Jönsson, Helena, 2013. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

http://stud.epsilon.slu.se/6121/7/jonsson_h_131001.pdf

 

Växtextrakts farmakologiska effekter i hästliniment

Axelsson, Matilda, 2013.  First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

http://stud.epsilon.slu.se/6011/7/axelsson_m_130904.pdf

Antiinflammatoriska och analgetiska effekter av växtextrakt i hästliniment

Eklund, Sofia, 2013.  First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

http://stud.epsilon.slu.se/6015/11/eklund_s_130904.pdf

Dr Robert Bowker

Här har vi  länkat till Dr Robert Bowkers hemsida Corona Vista Equine Center. Här finns Bowkers publiserade artiklar.


http://www.coronavistaequinecenter.com/publishedarticles.html
 

Vätskebalans av tillgång på vatten vid utfodring samt av vattentemperaturen?

Projektnr: H0847224 Projektledare: VMD Sara Nyman  Medsökande: Professor Kristina Dahlborn

http://ams.orbelon.com/slf/pdf/srpH0847224.pdf

Välfärd hos frilevande hästar

Näslund, Karin, 2013. Välfärd hos frilevande hästar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management

http://stud.epsilon.slu.se/5854/1/naslund_k_130730.pdf

Aptitreglering och förekomst av magsår hos unga travhästar i träning med fri tillgång till grovfoder

Wärnbring, Rebecca, 2013Second cycle, A2E. Uppsala:
SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

http://stud.epsilon.slu.se/5909/1/W%C3%A4rnbring_R_130717.pdf

Utfodring i finmaskiga hönät : hästens ättid och skötarens arbetsmiljö

Karlsson Budde, Lina and Kjell, Emelie and Ryman, Marie, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

http://stud.epsilon.slu.se/5871/13/karlsson_etal_130709.pdf

Betydelsen av hästens hud och päls för reglering av kroppstemperatur i kyla – vad händer vid klippning och täckning?

Ekblom, Li, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

http://stud.epsilon.slu.se/5832/11/ekblom_l_130703.pdf
 

Studie av tarmflorans sammansättning och årstidsvariation i grovtarmen hos travhästar med grovfoderdiet

Kangas, Jonna, 2013. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management

http://stud.epsilon.slu.se/5789/1/Kangas_J_130610.pdf

Vätske- och saltbalans i samband med transport av häst


Joel, Nathalie, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management

http://stud.epsilon.slu.se/5732/1/joel_n_130625.pdf

Bete som enda näringskälla för häst under sommarhalvåret

Larsson, Annie, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management

http://stud.epsilon.slu.se/5731/1/larsson_a_130625.pdf

Prestationshöjande fodertillskott till häst

Sandberg, Patricia, 2013
Prestationshöjande fodertillskott till häst . First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management 

http://stud.epsilon.slu.se/5729/1/sandberg_p_130625.pdf

Trygg i transport – effekten av tid och upprepning på unghästars lastträning


Larsson, Matilda, 2013. First cycle, G2E. Skara: SLU,
Dept. of Animal Environment and Health

http://stud.epsilon.slu.se/5679/1/Larsson_M_130617.pdf

Hästens välfärdsproblem relaterade till utfodring


Karlsson, Johanna, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Environment and Health

http://stud.epsilon.slu.se/5686/1/Karlsson_J_130617.pdf

Förebyggande av sandkolik hos häst

Öwall, Johanna, 2013.  First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management.

http://stud.epsilon.slu.se/5665/1/owall_j_130613.pdf

Dräktighetsimmunologi hos häst

Sjöberg, Frida, 2013. Dräktighetsimmunologi hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

http://stud.epsilon.slu.se/5604/7/sjoberg_f_130523.pdf

Magnesiumintagets betydelse för blodtryck och magnesiumkoncentrationen i stickprov av urin, träck och blodplasma hos häst

Solheim, Maria, 2013. Magnesiumintagets betydelse för blodtryck och magnesiumkoncentrationen i stickprov av urin, träck och blodplasma hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

http://stud.epsilon.slu.se/5598/7/solheim_m_130520.pdf
 

Hovkräfta - en litteraturgenomgång

Ekeberg, Cecilia, 2013.
Hovkräfta - en litteraturgenomgång. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

http://stud.epsilon.slu.se/5539/7/ekeberg_c_130429.pdf

Livslängd och utslagsorsaker hos häst

 

Wallin, Charlotte, 2012

First cycle, G2E. Uppsala: SLU,

Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

 

http://stud.epsilon.slu.se/4095/1/wallin_c_120424.pdf

 

Djävulsklo till häst – otillåtet hjälpmedel?

 

Eva Olsson

Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp

Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen Nr. 2010:45

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Uppsala 2010

 

 

http://stud.epsilon.slu.se/1012/1/olsson_e_100409.pdf

 

 

ÄLDRE HÄSTARS NÄRINGSBEHOV

– EN FÄLTSTUDIE AV UTFODRING PÅ RIDSKOLA

 

Ida Johansson & Charlotte Wettberg

 

Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Hippologenheten

HANDLEDARE:

Linda Kjellberg, Ridskolan Strömsholm

Hippologiskt examensarbete (EX0346) omfattande 10 högskolepoäng ingår som en obligatorisk del i hippologutbildningen och syftar till att under handledning ge de studerande träning i att självständigt och på ett vetenskapligt sätt lösa en uppgift. Föreliggande uppsats är således ett studentarbete på AB-nivå och dess innehåll, resultat och slutsatser bör bedömas mot denna bakgrund.

ISSN 1402-2052

 

http://www.slu.se/Documents/externwebben/vh-fak/hippologenheten/397%20Johansson%20Wettberg.pdf

Herbs for horses

 

Fors, Maria, 2009.

Herbs for horses. First cycle, G2E. Uppsala:

SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

 

 

http://stud.epsilon.slu.se/1454/7/fors_m_101007.pdf

 

Den tränande hästens behov av vitamin E och selen

 

Tove Månsson

 Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Uppsala 2010

Examensarbete, 15 hp

– Kandidatarbete (Litteraturstudie)

Agronomprogrammet – Husdjur

 

http://stud.epsilon.slu.se/1402/1/m%C3%A5nsson_t_100618.pdf

 

 

Krubbitning hos häst på olika strömaterial

 

Maria Helldén

Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 200

7 Studentarbete 130

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Avdelningen för etologi och djurskydd

 

 

http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00001663/01/Studentarbete_130.pdf 

Botulism hos svenska hästar

 

Jenny Bergold

Sveriges lantbruksuniversitet Examensarbete 2007:11

Fakulteten för veterinärmedicin och ISSN 1652-8697

husdjursvetenskap Uppsala 2007

Veterinärprogrammet

http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00001408/01/EEF.pdf

 

Småbalsensilering – paketensilage till hästar

 

 

Cecilia Müller

Institutionen för husdjurens Rapport 254

utfodring och vård

Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala 2002

Department of Animal Nutrition and Management

 

http://hippocampus.slu.se/bibliotek/dokument/Rapport%20sm%C3%A5balsensileringpdf.pdf

 

Vitamin A och E i relation till hästutfodring

 

 

Jenny Möller

Institutionen för husdjurens

utfodring och vård Examensarbete 212

Swedish University of Agricultural Sciences

Uppsala 2005

Department of Animal Nutrition and Management

 

http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00000656/01/ExjobbJM.pdf

 

Utfodringens betydelse för hästens hälsa

 

 

Cornelia Andersson

Institutionen för husdjurens Examensarbete 312

utfodring och vård 15 hp C-nivå

Swedish University of Agricultural Science Uppsala 2010

Department of Animal Nutrition and Management

 

http://stud.epsilon.slu.se/1374/2/andersson_c_100615.pdf

 

Sommareksem hos hästar

 

Anna Berglund

 

Examensarbete för agrolog (YH)-examen

Utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna

Raseborg 2011

 

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/31042/Berglund_Anna.pdf?sequence=1

Foder som källa till infektion med salmonella hos djur och människor

 

Lundh, Annika, 2013

First cycle, G2E. Uppsala: SLU

Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

 

http://stud.epsilon.slu.se/5505/1/Lundh%20-%20Foder%20som.pdf

Fodertillgångens och ättidens effekt på hästars välbefinnande

 

Landstedt, Amanda, 2013.

First cycle, G2E. Uppsala: SLU

Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

 

http://stud.epsilon.slu.se/5537/7/landstedt_a_130429.pdf

Är hästarna för beroende av oss?

 

Franska forskare har försökt fastställa om vissa hästar är så beroende av människan att deras problemlösande förmåga är nedsatt.

 

Läs mer på:

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3426792/pdf/fpsyg-03-00306.pdf

Påverkar tidighetstyp fiberhalten hos rödklöver?

 

Lukas Axelsson,

A1E. Uppsala: SLU,

Dept. of Crop Production Ecology 2013

 

http://stud.epsilon.slu.se/5369/8/axelsson_l_130321.pdf

 

 

Dolda fel försäkring för näringsidkare vid försäljning av häst

Konsumentköplagen i förhållande till försäljning av häst

 

Författare: Malin Lindholm

Handledare: Docent Torbjörn Ingvarsson

Examensarbete i civilrätt, särskilt köprätt och försäkringsrätt

30 högskolepoäng

Juridiska institutionen

Vårterminen 2013

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:607763

Välbefinnande hos hästar med orala stereotypier

 

Osmar-Vitalich, Sabine, 2011. Välbefinnande hos hästar med orala stereotypier. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

http://stud.epsilon.slu.se/2696/1/osmar-vitalich_s_110602.pdf

Mognad och läkning av hästens ytliga böjsena

 

Hedin, Elin, 2011. Mognad och läkning av hästens ytliga böjsena. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

http://stud.epsilon.slu.se/2717/1/hedin_e_110602[1].pdf 

Farmakologisk behandling av sommareksem hos häst

 

Askerfelt, Ida, 2011. Farmakologisk behandling av sommareksem hos häst.

Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. 

http://stud.epsilon.slu.se/2682/1/askerfelt_i_110531.pdf

2011-05-25

A Preliminary Study Using Infrared Thermography

To Investigate Temperature and Heat Patterns

In The Feet of Horses Using Different Types of

Hoof Protection At Endurance Rides

March, 2011 by Duncan.

http://www.barefoottrimming.com/files/thermographic_study.pdf

 

Ridskolehästens hållbarhet : hur länge stannar hästarna i verksamheten?

 

Eriksson, Linda, 2011. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU,

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

http://stud.epsilon.slu.se/2532/1/eriksson_l_110503.pdf

2011-05-10

Kemisk kommunikation hos häst

Axelsson, Lena, 2011. A1N, A1F eller AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

http://stud.epsilon.slu.se/2452/1/axelsson_l_110408.pdf

Orsaker till magsår hos häst

Berggren, Moa, 2011. Orsaker till magsår hos häst. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

Korsförlamning

Forstenius, Jonathan, 2011. Korsförlamning : etiologier, diagnostik och terapi. .

Avancerad nivå, A1N, A1F eller AXX ( AXX).

Uppsala: SLU, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

 http://stud.epsilon.slu.se/2310/1/FORSTENIUS_J_110224.pdf

Mykotoxiner och deras effekt på hästens hälsa

Pilskog, Helen, 2010. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)

Fodermärkning 

Lind, Angelica, 2010. Fodermärkning : användande av hälsopåståenden i marknadsföringen av foder för häst, hund och katt. Avancerad nivå, A2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) http://stud.epsilon.slu.se/1963/1/lind_a_101029.pdf

Foderrelaterad fång hos häst
Ericsson, Lena, 2010. Foderrelaterad fång hos häst : går det att förebygga?.

Grundnivå, G2E. Alnarp: SLU,

Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning 

http://stud.epsilon.slu.se/2057/1/ericsson_l_101203.pdf

Hästens hudproblem

En retrospektiv fallstudie. Hoyle, Christina, 2010.  Avancerad nivå, A1N, A1F eller AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Torvströ till svenska mjölkkor  
Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala 2007
Department of Animal Nutrition and Management

  

http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/

00002002/01/Torvstr%C3%B6_till_Svenska_mj%C3%B6lkkor.pdf

Överdriven skaderisk för hästar i grupp  

 http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive

/00002396/02/hartmann_elke_101108.pdf

2012-11-20

 

Equine Trait Mapping

 

From Disease Loci to the Discovery of a Major Gene

Controlling Vertebrate Locomotion

Lisa S Andersson Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science

Department of Animal Breeding and Genetics. Uppsala 2012.

 

http://pub.epsilon.slu.se/9031/1/Andersson_L_120907.pdf

2012-11-06

 

Begränsning av äthastighet och foderkonsumtion genom att försvåra hästens intag av grovfoder

 

Abrahamsson, Veronica, 2012

Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management.

 

http://stud.epsilon.slu.se/4689/11/abrahamsson_v_120820.pdf

2012-11-06

 

HÄSTHÅLLARES UPPFATTNING AV LÄNSSTYRELSENS TILLSYN I HALLAND

 

Sanne Tägtström

Sofie Jerslind

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet

Högskolan i Halmstad  16 maj 2012

 

http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:537814

2012-11-06

 

De vanligaste bristerna i svensk djurhållning

 

Larsson, Malin, 2011.De vanligaste bristerna i svensk djurhållning : med inriktning på lantbrukets djur och häst. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

 

http://stud.epsilon.slu.se/3626/1/larsson_m_111121.pdf

2012-11-06

 

Utvärdering av kombinerat glukos- och insulintoleranstest (CGIT) hos friska hästar.

 

Alvarsson, Kristin, 2011. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical

 

 http://stud.epsilon.slu.se/3930/1/Alvarsson_K_120224.pdf  

Begränsning av äthastighet och foderkonsumtion genom att försvåra hästens

intag av grovfoder.

 

Institutionen för husdjurens utfodring och vård Examensarbete 384

Sveriges lantbruksuniversitet 30 hp A2E-nivå

 

http://stud.epsilon.slu.se/4689/11/abrahamsson_v_120820.pdf

Livslängd och utslagsorsaker hos häst

 

Charlotte Wallin

Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp

Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen Nr. 2012: 32

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Uppsala 2012

 

http://stud.epsilon.slu.se/4095/1/wallin_c_120424.pdf

2012-03-15

 

RIRDC är en hemsida från Australian Government här finns massor av rapporter för häst intresserade, med bland annat författare som C.C Pollit och B.A Hampson

 

 

https://rirdc.infoservices.com.au/collections/hor/?page=1

2012-01-25

 

Metoder för reduktion av halten lättlösliga kolhydrater i vallfoder och jämförelse av

analysmetoder.

 

Emma Pettersson

Institutionen för husdjurens utfodring och vård Examensarbete 358

Sveriges lantbruksuniversitet 30 hp A2E-nivå

 

Länk. http://stud.epsilon.slu.se/3584/1/E%3A%5Cexamensarbeten11%5Cpettersson_e_111115.pdf

2012-01-25

 

Hjälp mej förverkliga min intention år 2012 – Hovar utan spik!

 

En frisk, sund hov är en hov med förutsättningar för att fungera optimalt för hästen. Hovkapseln skyddar hovens inre anatomi och fungerar som barriär mot yttre åverkan. Den erbjuder grepp och halkskydd. Den tar emot och dämpar kraften i hästens steg. Allt detta klarar hoven av själv bara i och med att den existerar, längst där nere, på hästens ben. OM vi människor tillåter och hjälper den vara frisk, fri från deformationer och angrepp.

Det är så vi hästägare vill ha det för våra hästar! Men varför är vi inte där, och hur når vi dit? Jag hävdar att det första vi behöver göra är att sluta spika i hästarnas fötter!? Därför låter jag detta bli min intention för år 2012.

Jag ska under 2012 ge minst 1000 hästägare möjligheten att erbjuda sina hästar ett bättre och mer ergonomiskt liv än att gå omkring med spikar i fötterna!

 

Läs mer: http://gladahovar.se/hovar-utan-spik/

2011-12-20

 

14 nya projekt får sammanlagt drygt 7,5 miljoner kronor i forskningsanslag av Stiftelsen Hästforskning (SHF) inför 2012.

 

Här är hela listan på projekt:

 

http://www.nshorse.se/polopoly_fs/1.55730.1324069150!/beslutslista_shf_111216.pdf

2011-11-07

 

Läsarundersökning

 

Hästfocus har under sommaren gjort en läsarundersökning där 257 tillfrågade läsare, fick svara på bland annat denna fråga. Hur sköter du din hästs hovar ? Fördelningen blev en överraskande andra plats med 13% av de tillfrågade som valt SANHCP som metod. Våran metod kommer efter traditionell hovslagare.

 

Trad. skon./verkn. 80%

Friska hovar, SANHCP 13%

Natural Balance 4%

Strasser Hoofcare Prof. 2%

Natural Hoof Care 0,5%

MO Standard HoofCare 0,5%

2011-11-07

 

Inverkan av konserveringsmedel för spannmål på ensilering av hösilage

 

Amelie Gottfridsson 2011.

Avancerad nivå, A2E. Uppsala: SLU

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

 

 

Läs mer på.

 

http://stud.epsilon.slu.se/3028/1/gottfridsson_a_110707.pdf

2011-10-18

 

Shings vidare till Business Lab

 

Målet är att ha första produkten ute på den svenska marknaden, redan i vinter.
Den idé som Marina Nylund burit med sig under så många år är nu på väg att bli verklig.
- Tack vare Movexum har jag vunnit både tid och kraft i projektet, säger hon.

Marina Nylund bor i byn Belse, vid Kilafors i Hälsingland. Åt ena hållet ser hon de karaktäristiska blå bergen, åt andra hållet ligger sjön. Här trivs Marina, härifrån utgår hennes idéer om en ny sorts hovsko, anpassad för hennes älskade hästar och de krav vi i dag ställer på dem.

- Vår tradition är att slå med klinga och hammare när vi ska sko hästen. Vi måste se till att hovväggen har en plan undersida för att passa en vanlig hästsko. Dessutom spar vi överflödig hovvägg, vilken normalt skulle fått en fin rundning av slitaget mot underlaget när hästen rör sig. Det överflödiga materialet behövs för att vi ska kunna spika fast hästskon, säger Marina Nylund.

- På senare år har man börjat inse att behandlingen inte enbart är positiv för hästarna. När hästen måste gå med fastspikade beslag dygnet om så förändras och deformeras hovarna över tid, fortsätter hon.
Många hästar visar också sin ovilja när det är dags att sko om. Det kan vara svårt att få en ovan häst att ens lyfta på benet, men med tiden lär de sig i de flesta fall att acceptera behandlingen.
- Det har ju inte funnits något annat alternativ, därför har ingen heller ifrågasatt behandlingen. Att sko hästen på ett traditionellt sätt är bara självklart, säger Marina Nylund.

I arbetet som massage- och fysioterapeut för hästar har Marina däremot stött på problem, direkt relaterade till den traditionella hästskon.

- Att ha en hästsko fastspikad i hoven kan jämföras med att vi människor skulle stå och gå i ergonomiskt oriktiga skor, till exempel högklackat, dygnet runt. Hästarna till och med står och vilar – i högklackat. För att kompensera det obekväma hittar de nya onaturliga ställningar som i sin tur ger problem i rörelseapparaten, precis som på oss människor, säger Marina Nylund.

- En annan aspekt av problemställningen är de höga prestationskraven på hästarna, speciellt då på tävlingshästarna. Den traditionella hästskon ger inte hästarna speciellt rättvisa förutsättningar att tävla på topp. Om man drar paralleller till humansidan kan man ju fråga sig vilken löpare som skulle acceptera att topp-prestera med järnbitar på fötterna, fortsätter hon.

Tack vare utländsk forskning kring hästens hovar, bland annat hos vildhästar som lever naturligt i vilt tillstånd, har ny kunskap börjat hitta till de aktiva i den svenska hästbranschen. Men frågan är fortfarande till viss del kontroversiell, åtminstone för de som ser den traditionella hästskon som ett historiskt icke-ifrågasatt faktum.
- Men många har också längtat efter en alternativ lösning. Vi som jobbar med hästar och prestation, inom rid- och travsport, ser ju att det idag finns problem med hästarnas rygg och bog som kan härledas till den onaturliga ställning som en traditionellt skodd häst ofta står i, säger Marina Nylund.

- För mig är det istället självklart att en häst kan leva utan beslag fastspikade i foten dygnet runt.
Marina har funderat länge på sin idé. Hon har tagit del av kurser, föreläsningar och forskning kring hoven och dess funktion. Och idag har hon, tillsammans med en konstruktör, skissat fram en tre-dimensionell bild på den första hovskon med ergonomisk funktion. En hovsko där hästens hov lämnas i sin naturliga form.

- Jag lyssnade till en föreläsning med Movexum i våras och sedan ansökte jag direkt. Efter två djupintervjuer var jag inne i processen och hade fått en coach. Vårt arbete startade i juni och vi är nu vidare i nästa fas Business-lab, berättar Marina Nylund.

- Jag hade nog kommit igång med mitt företag i alla händelser, men utan stöd från Movexum hade det skett på ett annorlunda sätt. Och det hade definitivt tagit längre tid att ensam leta affärskontakter och sedan utvärdera dem, fortsätter hon.

För nu är Marina Nylund och hennes företag Shings på gång. Redan i vinter ska den första hovskon vara lanserad på den svenska marknaden.

- Äntligen! Jag har burit på den här idén så otroligt länge och nu är den konkret. Nu hoppas jag att branschen är mogen för en beteendeförändring gällande hästskon. Det handlar om det bästa för hästen rent fysiskt, men också om möjligheten att få den att prestera bättre.

 

Källa: http://www.movexum.se/node/320

 

.

2011-09-07

  

Kraftfodrets påverkan på återhämtnings-förmågan hos hästar

efter träning och transportering.

Axelsson, Madeleine, 2011. 

Avancerad nivå, A2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) http://stud.epsilon.slu.se/3032/1/Axelsson_M_20110708.pdf

 

 2011-08-22

 

I vilken utsträckning kan hästar enbart utfodras med grovfoder?

Emelie Ferm

 

Institutionen för husdjurens Examensarbete 353

utfodring och vård 15 hp C-nivå

Swedish University of Agricultural Science Uppsala 2011

http://stud.epsilon.slu.se/2920/1/ferm_e_110623.pdf 

 2011-08-22

  

Hästägares kunskapsnivå och attityder angående hästutfodring

Andrea Gröndahl

Etologi och djurskyddsprogrammet

Sveriges lantbruksuniversitet Skara 2011 Studentarbete 350

 

http://stud.epsilon.slu.se/2968/1/grondahl_a_110630.pdf 

 2011-08-08

 

LÄNSSTYRELSERNAS BEDÖMNINGAR - SKILJER DE ANGÅENDE MÅTT I HÄSTSTALL?

 

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet

Högskolan i Halmstad

Josefine Johansson

Louise Rosén Rhodiner

 

  

http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:426977 

 

 

2011-07-08

 

Ingen utredning av konkurrensen bland veterinärer

 

http://www.atl.nu/arbetsliv/ingen-utredning-av-konkurrensen-bland-veterinarer

2011-06-18

 

Hästar kan sköta naturbetesmark

Hästar har på många håll dåligt rykte och anses förstöra betesmark.

 

Källa: Hippsen.se

 

 

http://www.hippson.se/artikelarkivet/foder/hastar-kan-skota-naturbetesmark.htm 

2011-06-17
 
Verktyg för att mäta hästens välfärd
Sofie Norrman, doktorand på avdelningen för etologi och djurskydd på SLU, har påbörjat ett projekt vars syfte är att få fram ett protokoll som mäter hästars välfärd.

2011-05-25

 

Är långa tår en plåga

 

Om långa tår kan orsaka smärta i glutealregionen och om korrigerande verkning och/eller skoning tar bort smärtan har en amerikansk studie från North Carolina State University College of Veterinary Medicine undersökt.

 

Källa: Hästfocus

 

Läs mer:

 

http://www.hastfocus.se/index.php?option=com_content&view=article&id=729:aer-langa-tar-en-plaga&catid=36:forskning&Itemid=100

 

2011-08-15

 

 

Why it is high time for Team Barefoot!

 

Läs och begrunda, i det här finns det mycket visdom. Det är detta det handlar om HÄSTEN och vi får det att fungera på bästa sätt för den!!!

 

 

http://www.thehorseshoof.com/pdf_articles/BarefootParadigm.pdf 

 

2011-05-10

 

Fång ökar dramatiskt

 

Förra året insjuknade cirka 6 400 hästar i fång – en siffra som ökat med 109 procent under de senaste fem åren.

 

Läs mer på:

 

http://www.hastmagazinet.com/newsItem.aspx?id=44540

 

2011-03-19 Naturhov.dk

 

Har ni sett Arne Havgaard fantastiska filmer på http://www.youtube.com/user/naturhov .

 

  

Anders Hesselgren vill sko hästarna friskare.

 

 

En mycket intressant artikel om hur man skor sin häst friskare med låga trakter och kort tå! 

 

 http://www.hastfolk.se/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid=100