Dr Robert Bowker

Dr Bowker är från börjar utbildad vid veterinärhögskolan på universitetet i Pennsylvania. 
Han fortsatte sedan sina studier i neurobiologi och har en doktorsexamen i ämnet.
Idag arbetar han både som forskare och som professor i anatomi.

Hans forskningsintresse för hästar och hovar startade i början av 90-talet.
Då inriktade han sig på hur nerverna i hoven hjälper hästen att känna av
underlaget och hur hoven är uppbyggd för att kunna hantera all energi som uppstår 
vid hovens landning. Han fortsätter sin forskning på hur vi kan förbättra hälsan och
villkoren för hoven under sjukdomstillstånd som till exempel fång och strålbenshälta.

Robert hävdar att en frisk hov är lika med en frisk häst!

Robert Bowkers forskningsresultat har under de senaste tio åren
presenterats för en stor publik, både internationellt och nationellt.

Inget datum är satt för 2017

Kostnad 4000kr för två dagar. Inklusive frukost, lunch och eftermiddagsfika, boende ingår ej. 

 

Dr Robert Bowker