Utbildningsansvarig

Birgitta Färnstrand-Svensk arbetar som hovverkare i mellansverige. Hon är utbildad hästmassör och hovslagare och sedan några år tillbaka även utbildad Hovformsspecialist, med både amerikansk och svensk examen. Idag driver Birgitta SANHCPs utbildning för Hovformsspecialister i Sverige.


SANHCP 

Utbildningen är baserad på AANHCP:s grund på modell av hoven.
Med senaste forskningen och erfarenhet så arbetar vi mot en naturlig hovform och lägger stor vikt på helheten för hästen, dvs mat, rörelse, sociala livet och allt som rör våra hästar.

AANHCP:s verkningsmodell bygger på antagandet att det finns en unik naturlig hovform för varje individuell hov. Hästen skulle själv ha skapat denna hovform om den hade levt ett naturligt hästliv. Denna hovform är den som fungerar bäst för den aktuella hästen. Det är också denna hovform som ger den bästa hållbarheten för hela hästen. Den naturliga hovformen gör det möjligt för hästen att själv läka ut de flesta hovproblemen (även de som ofta kallas obotliga) och motverkar uppkomsten av nya.

Hovvård ska således vara att hjälpa hästen återfå sin naturliga hovform. Dvs utföra naturligt slitage på konstgjord väg. När hästen har återfått sin naturliga hovform kommer denna att bibehållas om hästen får slita sina hovar på ett naturligt sätt. Om så inte är fallet får man finna sig i att fortsätta hjälpa hästen behålla sin naturliga hovform med hjälp av verkning.

 • Företaget innehar ansvarsförsäkring.
 • Företaget har av UC tilldelats högsta kreditvärdighet.

Specialister på hovar


SANHCP® är ett varumärke i HookaAB. Vi jobbar för friskare, mer hållbara hästar och erbjuder:

 • Grundkurser för din egna friska häst klicka här
 • Hovformsspecialist, en yrkesutbildning klicka här
 • Anatomikurs: Benen hur ser de ut o vad känner jag under pälsen. Klicka här
 • Föreläsning av en världsledande professor inom hovforskning Robert Bowker. Klicka här
 • Vill ni ha en föreläsning hos er. Kostnadsförslag klicka här.
 • Sugen på grundkurs på orten, Vi skickar information klicka här
 • Hovkollen, något för dig i ditt stall/ridhus vid nästa tävling?
 • Analys av din hästs hovar.


SANHCP arbetar för att:

 • utbilda hovformsspecialister
 • sprida kunskap om hoven
 • informera om nya forskningsrön
 • hålla påbyggnadsutbildning
 • vidareutbilda mentorer
 • arbeta för ett erkännande av barfotaverkaren som yrkesgrupp

Policy för behandling av kunders personuppgifter (GDPR) inom Hooka AB
 
Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Hooka AB (556984-3096), Svartsbo 45 81694 Ockelbo är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom våra varumärken SANHCP och förryttaretillhäst.se.
 
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?
 
Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs.
För att kunna hantera beställningar/köp
Personuppgifter behandlas för att:
 • Leverera en beställd produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
• Kunna göra id-kontroll.
• Hantera betalningar (inklusive analysering av vilka betallösningar som ska erbjudas).
• Hantera retur-, reklamation- och garantiärenden.
 
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

• Namn
• Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
• Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt).
• Organisations-/personnummer
• Kundnummer
• Betalningshistorik
• Orderinformation

Hooka AB kommer ej att sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part.

Om ni som kund vill ta del av eller få era uppgifter portplockade ur vårt system.
Kontakta VD Birgitta Färnstrand-Svensk (070-2262289) eller
Sales Manger Per-Erik Svensk (0706-779020). Så kommer vi att tillmötesgå er begäran så långt det är möjligt.
 
Klagomål
Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.
 

Birgitta Färnstrand-Svensk